σγουρό μαρόυλι (κόκκινο ή λευκό)

Lambi, Kos, Greece