Φιλέτα

Φιλέτο μινίον

17,50€

Φιλέτο πέπερ

17,50€

Φιλέτο α λα σεφ

19,00€

Στρογκανόφ

17,50€
Lambi, Kos, Greece